5.30

Cảm giác trong khi dùng chất kích thích bia rượu, cần sa… rất tuyệt vời. Đó là cảm giác, hưng phấn và nhạy cảm với thậm chí từng “sát na”. Thời gian cô đọng lại, ta có thể chạm được vào từng “sợi thời gian”.

Tuy nhiên, nó luôn luôn có side-effects. Sau trạng thái hưng phấn đó là cảm giác mệt mỏi của cơ thể, như để bù đắp lại những gì mà ta đã có khi trước để mọi thứ về đúng vị trí của nó: “không”.

Vậy làm thế nào để luôn đạt trạng thái “không” mà không bị side-effects? Đó là tăng khả năng của cơ thể (body) như chạy bộ đường dài, ngồi thiền lâu hơn, ăn chay, dậy sớm. Và tâm thức (mind) bằng làm các hoạt động những thứ giúp suy nghĩ của ta vào trạng thái khi dùng chất kích thích: thiền, chạy bộ, du lịch, tới những nơi năng lượng cao, yên tĩnh, không khí trong lành).

5.30 am challenge bắt đầu.