Homo Deus

Nó giải thích hệ quả của cách mạng khoa học này, ngày xưa có những thảm họa như nạn đói, dịch bệnh, chiến tranh là những thứ mà con người không thể giải quyết nổi và cho rằng đó là sự giận dữ của thần linh nhưng ngày nay thì nó trở thành những thử thách có thể vượt qua được, cụ thể là bây giờ thì số người chết vì đói hàng năm chỉ ở mức 100000 nhưng chết vì ăn nhiều lên đến 3000000, dịch bệnh thì đã biết cách tìm ra vaccine để kháng lại, chiến tranh thì nhờ bom nguyên tử làm lá chắn vì nếu đánh nhau đồng nghĩa với tự sát tập thể đồng thời nhận ra tầm quan trọng của hợp tác vì tài nguyên tri thức là vô tận.

Một điểm quan trọng nữa nó giải thích Chủ nghĩa Nhân Văn ra đời khi mà thời điểm cách mạng khoa học manh nha, Chủ nghĩa Nhân Văn đặt con người làm trung tâm vũ trụ, kiểu như thượng tôn con người lên làm đối tượng cao nhất, đến thể kỷ 20 thì Chủ nghĩa Nhân Văn phân hóa ra thành 3 nhánh, nhánh thứ nhất là Nhân Văn Tự Do, đề cao tính tự do của cá nhân, nền dân chủ và sản xuất của cải, đây chính là Chủ nghĩa Tư Bản, nhánh thứ hai thì đề cao tính công bằng xã hội, đây chính là Chủ Nghĩa Xã Hội, nhánh thứ ba là Nhân Văn Tiến Hóa, cơ yếu của nó là loại bỏ đi tất cả những gì cản đường tiến hóa lên siêu nhân của con người, đây là Chủ Nghĩa Phát Xít, 3 nhánh này về sau đánh nhau trong thế chiến ntn thì e biết rồi.

Sau cuộc chiến đấy thì thế giới chính thức bắt đầu tiến vào kỷ nguyên hiện đại, khoa học bắt đầu có những phát kiến lớn như mạng lưới kết nối toàn cầu hay khám phá ra cấu trúc sinh hóa trong bản đồ DNA và tìm cách giải mã các thuật toán sinh hóa đó, sau đó là sự tiên đoán về một thế giới mà nhờ công nghệ phát triển thì AI (trí tuệ nhân tạo) gây ra sự phân hóa lớn vì nó sẽ thay thế con người làm hầu hết những công việc nhờ hiệu suất và độ chính xác cao, giới tinh hoa thì có tiền để nhờ công nghệ nâng cấp thể xác và trí nào vươn đến siêu nhân, sự ra đời của một loại tôn giáo mới gọi là Dữ Liệu Giáo, ở đó thì dữ liệu là quan trọng nhất, con người chỉ là một mảnh ghép dữ liệu.

Nói chung là ông tác giả của cuốn Sapiens lược sử loài người với Homo Deus lược sử tương lai này có lượng kiến thức uyên bác lắm, ông ấy phân tích cuộc hình thành cấu trúc xã hội trong lịch sử một cách rất thuyết phục, đọc cũng thông não ra nhiều, nếu có thời gian e thử đọc xem.