Trung Đông

Ai cũng biết tới Trung Đông. Nhưng có vẻ không mấy ai để tâm tới nó. Nếu để ý kỹ sẽ thấy Trung Đông hoàn toàn ngược lôgic với người Việt. Bởi khu vực đó không nằm ở phía đông của chúng ta.

Từ Trung Đông, nguyên gốc là “Middle East”, dưới góc nhìn của người Châu Âu. Bởi với họ, Châu Á là “The Far East”.