Wiz-ee-wig

Năm 1981, việc giúp máy tính thân thiện với người dùng hơn là sứ mệnh sống còn của Apple, đây cũng chính là tầm nhìn của Jobs. Chính vì vậy mà ông và đồng đội đã đột kích trung tâm nghiên cứu Xerox PARC và đánh cắp ý tưởng GUI, thứ mà chúng ta đang dùng với máy tính hiện tại bao gồm: hiển thị bitmap, chuột.

Good artist copy, great artist steal.

Atkinson cũng là người đóng góp công sức khá lớn trong giai đoạn này. Ông là người lập trình lên hệ thống cửa sổ chồng lên nhau trên màn hình. Điều mà chúng ta ngày nay không còn ngạc nhiên nữa.