2019 và 1/4

Ngày 1/4 là ngày nói dối April fools. Nhưng bản thân nó lại rất thật. Nó cho thấy đã hết 1/4 năm. Nhìn theo góc độ này thì tất cả những ngày khác mới là ngày nói dối.

—-

1/4 năm 2019 này trôi qua, là quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc sống của anh từ trước tới giờ.

Bởi nó hội tụ đầy đủ các yếu tố giúp anh về gần với thực tại. Thực tại này không phải là cái mà trước đây anh vẫn quan niệm. Anh nhận ra anh trong anh. Có 3 từ có thể miêu tả: awaken, presence, enlightment.

Joy of Being.