Anh viết cho “Anh”

Anh đang đọc cuốn “The power of Now”. Cuốn sách mang lại cho anh cảm giác như chính anh viết ra cuốn sách đó.

Mới đọc được vài trang, nhưng cảm giác rất phê. Nhất là khi buổi sáng, uống một ly espresso double, ngồi quán quen, và nhâm nhi từng trang một.

Một điểm hay ở ngay đầu cuốn sách, nói về khái niệm “I” và “self”. Là 2 mảnh tồn tại trong mỗi người. Người Châu Á mình thường gọi là “linh hồn” và “thể xác”. 2 mảnh đó, tuy 2 mà 1, tuy 1 mà 2.

Anh viết blog, xưng là “Anh” cũng bởi vì anh thấy 2 mảnh trong anh như vậy. Anh viết cho “Anh”.