Chợt nghĩ

Chợt nghĩ nếu sau này mình già, con gai mình rủ mình đi đạp xe cùng. Thì mình có đi cùng không? Chắc là có. Vậy mình có rủ được con gái mình đi cùng đạp xe không? Hy vọng là có… Chợt nghĩ mình giống DSK, viết bài “Tự xử”. Bởi khoing hút cần […]

Ý tưởng hay ho

Dạo này lại bận rộn, phải đến hơn 2 tháng rồi anh không viết gì cả. Anh đã bị đông đặc vào trong cái “thế giới thực tại”. Anh đã ít chạy bộ hơn, ít thiền hơn và ít đọc sách hơn. Hôm nay 21/7/2019, là ngày bé Bông bị mất. Anh ở bên Bông […]