Balance là tên của 2020

Một người bạn tên Balance ghé thăm tôi suốt 1 năm qua.

Bạn dạy tôi rằng con số, tiền, điện sinh ra là để chúng ta cảm nhận được sự cân bằng.

Bạn dạy tôi rằng con số 1 (oneness) chưa phải là cân bằng. Con số 2 (dualism) cũng chưa phải là cân bằng. Con số 3 là con số của cân bằng.

Bạn dạy tôi rằng cân bằng đơn giản là sự bình yên. Như khi chúng ta ở bên gia đình:

Bố, mẹ, tôi.

Tôi, vợ, con.

Con số bình yên Fibonacci

Cảm ơn bạn, sắp phải chia tay bạn rồi. Nên tôi viết lại những dòng này để lưu giữ một khoảnh khắc.

Thank you Balance.