Bức tranh sống động

Khi ngồi tĩnh lặng và quan sát xung quanh. Nhiều khi sẽ thấy những hình ảnh đẹp mà ta đã thấy trong các bức hình đẹp. Khác cái là bức hình ấy giờ rất sống động, ngửi được, nghe được, chìm trong nó được