Buổi sáng nhẹ nhàng

Buổi sáng đầu xuân.
Tiết trời hơi ảm đạm.

Ngồi trong căn phòng quen thuộc, dưới ánh đèn vàng. Cigarettes After Sex cứ đung đưa nhẹ nhàng từng nốt nhạc.

Cô ca nằm ngủ lười biếng bên cạnh.

Tôi ngồi đọc Cutting Through Spiritual Materialism.