Ngành

Hôm nay xem trên Facebook có status khá vui của một bạn Thấy có từ “ngành” khá thú vị và chắc chắn nó không phải ngành thường. Search qua thì thấy ngay kết quả hehe

Published
Categorized as Fun Tagged ,