Chợt nghĩ

Chợt nghĩ nếu sau này mình già, con gai mình rủ mình đi đạp xe cùng. Thì mình có đi cùng không? Chắc là có.

Vậy mình có rủ được con gái mình đi cùng đạp xe không? Hy vọng là có…

Chợt nghĩ mình giống DSK, viết bài “Tự xử”. Bởi khoing hút cần với thằng nào phê bằng với chính mình.