Con số và hạnh phúc

Con người sáng tạo ra con số để đo lường được mọi thứ xung quanh họ.

Đơn vị lớn nhất trong đo lường hiện tại là “năm ánh sáng”. Và dường như cái gì con người cũng có thể đo lường được ra con số cụ thể. Từ kích thước các hạt cơ bản cho đến khoảng cách từ trái đất tới các hành tinh xa xôi tới vài triệu năm ánh sáng.

Tuy nhiên, có một thứ mà con người đến ngày nay vẫn chưa thể đo được con số cụ thể. Đó là hạnh phúc.