Cuộc sống hữu hạn

Sự muốn sở hữu một thứ hoặc một điều gì đó làm cuộc sống mỗi người trở lên hữu hạn.

Lúc này tôi đang ngồi trầm tư chơi heroes 3 và lắng nghe list nhạc của những người Việt trẻ tuổi tuyệt vời trên Spotify.

Tôi cảm nhận được những gì họ gửi gắm vào những bài hát. Cảm nhận như của chính tôi cũng đã trải qua vậy.