Cuộc sống là những bộ phim

Ta thường cảm thấy khá phấn khích khi xem những bộ phim. Nhiều khi, có những bộ phim truyền cho ta cảm hứng khá lâu sau khi xem phim.

Vì sao vậy nhỉ? Phải chăng vì cảnh quay đẹp, diễn viên đẹp? Nhân vật tài năng? Nhạc phim hay. Diễn biến ly kỳ, hấp dẫn? Uhm… có lẽ nó là tất cả những thứ đó gộp lại.

Và… ta cảm thấy thật tẻ nhạt với cuộc sống của chính mình sau những bộ phim. Ờm, vậy mới là phim, không thì đã là đời thật.

Đó là suy nghĩ của tôi ngày trước. Cách đây vài năm.

Còn bây giờ, cuộc sống của tôi đẹp như nhiều bộ phim hợp lại.