Để làm gì

Cuộc sống bận rộn quá làm ta không nhìn được ra cuộc sống ý nghĩa và đẹp đẽ đến thế nào.

Gần như ai cũng hối hả, tất bật và cho rằng 24 giờ một ngày là không đủ.

Có khi nào dừng lại một chút và tự hỏi “Để làm gì?”