Đi tu

Người đi tu giống người triệu đô ở chỗ ai cũng rất hiểu chuyện đời và biết thế nào là đúng đắn.