Điều ý nghĩa nhất

Điều ý nghĩa nhất cuộc đời là nhận ra mình là con số không và sống xứng đáng với con số không.