Không

Khi ta thấy mình mất cân bằng. Ví như đau đầu, mệt mỏi, đau người… hay phiền muộn, lo âu, hối hận. Đó là bởi vì chúng ta đã quên mất một phần quá khứ của chính mình. Có vui thì có buồn, có hạnh phúc thì có bất hạnh, có hợp thì có tan. Tất cả mọi thứ trở về “không”. Ở trạng thái “không”. Ta thấy rất tuyệt vời và an yên . Quan trọng là ta Phải Nhớ.

Khi ta chết, có chắc là ta có nhớ gì “không”?