Lyrical from DSK

Ngồi trước laptop không làm gì khác ngoài việc đung đưa theo vần điệu flow và đọc từng dòng lyrics của DSK. Qua những tác phẩm của DSK mà thấy vẻ đẹp của lyrical rap hiện ra thật sự rõ hơn bao giờ hết.