Ông nội

Hai ông cháu ngồi xem TV, có chương trình showbiz gì đó.

Ông: Nó mặc cái gì mà hở vai là kiểu gì thế cháu?

Kiểu váy sexy vai trần ông ạ.

Ông: Bố tổ nó! Chối không thể tả được