Love my life

I love my life at the moment because I have everything now. My father, my mother, my wife, my daughter and my brother. We all live together in a house and enjoy the life together.

This is the perfect and beautiful time to enjoy my life under my point of view. Because I know that everything will be gone, soon… my parent will be old and go to another world. My daughter will be growed and live her own life. My wife, maybe we will not together in the future. My brother, he will get married, spend time with his small family.

Combo feeling recipe

Whiskey + Shpongle + (reading a book or meditation)

Khi đọc một cuốn sách, nếu xem index thì đó là sự chuẩn bị. Nội dung thấm khá nhanh, tiết kiệm thời gian.

Ngược lại, không xem index. Hoặc có thể bị chán, hoặc có thể thấy thú vị bất ngờ.

Cái tôi

Gần đây tôi có suy nghĩ về sự sống và sự chết khá nhiều.

Tôi tự hỏi, nếu ta dùng AI để tạo ra một bản replicate tri thức, trải nghiệm của chính bản thân mình. Thì khi đó, người thân (hoặc mọi người xung quanh cuộc sống) của mình luôn luôn nhận được response từ ‘mình’ bằng cách nhắn tin hoặc talk với bản replicate đó.

Tuy nhiên, cái tôi không tồn tại trong bản replicate đó. Đây chính là cái hay và sự kỳ diệu của cái tôi. Chỉ có tôi nhận biết được sự tồn tại của cái tôi.


https://www.ted.com/talks/supasorn_suwajanakorn_fake_videos_of_real_people_and_how_to_spot_them
https://www.theverge.com/2018/12/17/18144356/ai-image-generation-fake-faces-people-nvidia-generative-adversarial-networks-gans?fbclid=IwAR3nXe-dsvHVR6xTAcWnoGKbDJPYEqr4rdwvspCzcCpvdC3C5LYXIL2Byv0
Với sự phát triển của AI như này, thì với những người tiếp cận công nghệ như anh em mình dễ dàng ứng dụng nó để tạo ra 1 replicate cho bản thân mình.
Và rất có thể, sau này, 1 replicate của anh sẽ giúp anh viết những dòng suy nghĩ này.
Khi đó, mọi người xung quanh, không biết đâu là Sơn thật, đâu là Sơn replicated. Chỉ có anh là người duy nhất biết sự tồn tại của Sơn thật.
Anh em mỗi người đều như vậy, đó là sự kỳ diệu của CÁI TÔI. Đoạn này khá trừu tượng để hiểu được. Nhưng nếu hiểu được, thì sẽ thấy rất phê.
Đến tận thời này,mọi thứ mới rõ ràng đến vậy.

Cuộc sống hữu hạn

Sự muốn sở hữu một thứ hoặc một điều gì đó làm cuộc sống mỗi người trở lên hữu hạn.

Lúc này tôi đang ngồi trầm tư chơi heroes 3 và lắng nghe list nhạc của những người Việt trẻ tuổi tuyệt vời trên Spotify.

Tôi cảm nhận được những gì họ gửi gắm vào những bài hát. Cảm nhận như của chính tôi cũng đã trải qua vậy.