Thả

Đôi khi ta thấy mất cân bằng vì tưởng rằng chúng ta làm chậm được thời gian nhưng nhận ra là mình không làm chậm được như mình nghĩ.

Xong đôi khi trong khi ta mất cân bằng, ta lại thấy mình thật cân bằng.

Thả.