Tôi là Sơn nhưng không phải là Sơn

Tôi được sinh ra, mọi người gọi tôi là Sơn, và tôi thấy mình đúng là Sơn. Bây giờ, tôi thấy mình không phải là Sơn. Tôi có thể là bất kỳ ai mà tôi muốn trở thành.